Spoluvlastnictví nemovitosti. Jaká přináší úskalí a jak jej ukončit?

17. 11. 2020

il. fotoVlastní-li určitou věc více osob, může mezi nimi docházet ke sporům ohledně nakládání s tímto majetkem. Spoluvlastnictví však není povinností. Každý ze spoluvlastníků může, až na zákonem stanovené výjimky, kdykoli žádat jak o zrušení spoluvlastnictví, tak i o své oddělení ze spoluvlastnictví.

Celý článek na Realitním zpravodaji od realitymorava.cz

Na výpis novinek