Jak je možné zorganizovat náhradní shromáždění SVJ?

14. 11. 2023

il. fotoPodzim je pro mnoho sdružení vlastníků jednotek dobou, kdy plánují uskutečnění shromáždění vlastníků. Stává se však, že shromáždění se sice sejde, ale není usnášeníschopné. Občanský zákoník již od 1. července 2020 pamatuje na tento problém a dává SVJ možnost svolat náhradní shromáždění.

Celý článek na Realitním zpravodaji od realitymorava.cz

Na výpis novinek