Videoprohlídka

Videoprohlídka je zpracovaná prezentace nemovitosti do video záznamu. Díky tomuto stylu prezentace umožňujeme zájemci reálný pohled na nemovitost, jako by byl přímo na prohlídce.

V každé naší videoprohlídce naleznete v pravém horním rohu přesný půdorys nemovitosti včetně zaznačení světových stran. Klient tedy přesně ví, v jaké části domu se daná místnost nachází. Každá videoprohlídka je zpracována profesionálem a dokreslena příjemnou hudbou.

 
 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka znázorňuje 360 stupňů pohled na danou nemovitost. Klient si může projít celou nemovitost sám a zároveň má možnost se detailně podívat na dispoziční uspořádání nemovitosti. Klient tak získává absolutní představu o prostoru nabízené nemovitosti.

Zájemce si taktéž může prohlédnout materiály, které jsou v nemovitosti použity, např. z čeho jsou vyhotoveny podlahy, strop atd.

 
 

Online prohlídka

Online prohlídku nemovitosti si mohou klienti dopředu objednat u našich makléřů. Je to služba pro zájemce, kteří nemají dostatek času jezdit na mnoho prohlídek. Tato služby se nám velmi dobře osvědčila při prodeji nemovitostí v zahraničí. Makléř je osobně v dohodnutý termín a čas na konkrétní nemovitosti a zájemce má možnost vidět danou nemovitost v reálném stavu a pohledu pomocí počítače a Skype připojení z jakéhokoliv kouta světa.

 
 

Fotostaging/Homestaging

Pro zvýšení prodejnosti nemovitosti a zkvalitnění prezentace nabízíme naším klientům Homestaging poradenství. Spolupracujeme s profesionály z daného oboru, kteří upraví nemovitost tak, aby byla atraktivní pro co nejširší okruh lidí.

V této oblasti nabízíme Fotostaging a Homestaging poradenství.

 

Fotostaging

Cílem této služby je vytvořit přitažlivý neutrální interiér, profesionální fotky pro inzerci, odlišit se od přímé konkurence v lokalitě, a ukázat majiteli, jak nemovitost upravovat na prohlídky. Služba je vhodná pro nemovitosti, které jsou zařízené, bez technických a estetických závad, mají, ladící interiér, působí světle a prostorně.

 
 

Fengshui

Naše společnost se řídí Fengshui principy a proto jsme se rozhodli poskytovat našim klientům i poradenství v této oblasti. Spolupracujeme i s odborníky v dané branži.

Fengshui je Staročínské učení, kterým se dodnes se řídí i největší firmy světa. Zabývá se prouděním energie v daném prostoru a následném jeho vlivu na kvalitu života člověka. Říká se, že Fengshui je schopno ovlivnit až 1/3 našeho života a to v oblasti štěstí, blahobytu, zdraví, rodinné pohody, úspěchu atd.

Rozhodli jsme se svým klientům poskytnout služby Fengshui, protože samotné umístění domu či bytu tvoří 70% úspěšného a harmonického bydlení. Zaměřujeme se na výběr nemovitostí přímo na míru dle Fengshui zásad.

 
 

Jak pracujeme?

Vycházíme z poznatků, že každý člověk se narodí v určité energii (je 9 typů elementů, počítá se dle roku narození), která je ovlivněna působením světových stran. Dle toho určujeme, které světové strany jsou pro člověka příznivé a nepříznivé a na tomto základě hledáme vhodné dispoziční uspořádání nemovitosti, které bude daného člověka v co nejvíce jeho životě podporovat. Zásadním prvkem při výběru nemovitosti je umístění vstupu a kuchyně v dané nemovitosti.

V naší nabídce naleznete nemovitosti, které jsou pro Vás dle Fengshui vyhovující dle umístění vstupu. Pro více informací však doporučujeme osobní konzultaci, proto nás neváhejte kontaktovat.

 

Právní služby

Zajišťujeme kompletní právní dokumentaci a servis související s prodejem či koupí nemovitosti. Vyhotovujeme potřebnou dokumentaci (kupní smlouvy, plné moci, budoucí smlouvy, převodní formuláře pro katastrální úřad), zajišťujeme notářskou úschovu finančních prostředků. V případě potřeby komunikujeme s úřady, geodety a jinými potřebnými subjekty.

 

Finanční služby

Zajišťujeme komplexní servis týkající se financování Vaší nemovitosti a následného pojištění Vašich hodnot.

 

  

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ INŽENÝRING

 

 • Prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě
 • Posouzení investičního záměru,
 • Veškerá projednání s orgány státní správy a samosprávy
 • Jednání se správci technické infrastruktury (inženýrských sítí a komunikací)
 • Zajištění územního rozhodnutí
 • Zajištění stavebního povolení
 • Kontrola projektových podkladů
 • Poptávkové řízení pro výběr zhotovitele stavby
 • Organizace zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce, služby a dodávky dle platné legislativy (zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění)
 • Komplexní technický dozor investora při realizaci stavby – TDI
 • Činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona 309/2006 Sb
 • Přípravy stavby ke kolaudaci a organizační zajištění kolaudace
 • Vklad staveb do katastru nemovitostí.